Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Unique Branding Oy
Y-tunnus: 2417608-6
Kullervonkatu 2, 60120 Seinäjoki
info@uniquebranding.fi

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Risto Sarvikas
050 343 4308
risto.sarvikas@uniquebranding.fi

3. Mihin käytämme tietojasi?
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • asiakas- ja käyttäjäsuhteiden ylläpitämiseen
 • toimintamme ja palveluidemme kehittämiseen
 • tilastollisiin tarkoituksiin
 • mainonnan kohdentamiseen
 • asiakaspalvelun parantamiseen

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on antamasi suostumus, sopimuksen täytäntöönpano tai oikeutettu etumme (liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen).

4. Mitä tietoja käsittelemme?
Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • nimi- ja (työ)yhteystiedot
 • mahdollisesti edustettu organisaatio ja asema
 • mahdollinen tilaushistoria
 • mahdolliset muut yhteydenpidon yhteydessä antamasi tiedot
 • IP-osoite ja muut evästeiden keräämät tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti suoraan sinulta, mahdollisesti edustamaltasi organisaatiolta sekä rekisterinpitäjän verkkosivustolla käytettävien evästeiden avulla. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja voidaan kerätä myös organisaatioiden verkkosivuilta, hakemistopalveluista tai muista julkisista lähteistä.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista lain tai sopimuksen nojalla. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on kuitenkin edellytys rekisterinpitäjän ja sinun tai edustamasi organisaation välisen sopimuksen tekemiseksi ja noudattamiseksi sekä rekisterinpitäjän palveluiden tarjoamiseksi.

5. Tietojen säilytys
Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin rekisterinpitäjä hyödyntää niitä edellä kohdassa 3 kuvatuissa tarkoituksissa.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja säilytetään seuraavien kriteerien mukaisesti:

 • Suoramarkkinointia varten käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään, kunnes annettu suostumus peruutetaan tai suoramarkkinointitoimenpiteet muutoin kielletään.
 • Yhteydenottoihin vastaamiseksi käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään, kunnes edellisestä yhteydenotosta on kulunut kaksi (2) vuotta, ellei kontakti ole johtanut tilauksen tekemiseen.
 • Tarjouksiin ja tilaussopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään asiakkuuden jatkuessa.
 • Verkko- ja seurakaupan yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään kolme (3) vuotta edellisestä tilauksesta.
 • Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee.

6. Tietojen luovutus ja siirto
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä rekisterinpitäjän palveluiden toteuttamisen kannalta.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja sellaisille käyttämilleen ulkopuolisille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tällainen henkilötietojen käsittelijä on esimerkiksi rekisterinpitäjän käyttämän uutiskirjejärjestelmän toimittaja. Rekisterinpitäjä edellyttää, että tällaiset henkilötietojen käsittelijät noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käyttää rekisterinpitäjän luovuttamia henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Lisäksi seurakaupan kautta ostettuja tuotteita koskevia tietoja luovutetaan kyseessä olevalle seuralle.

Jotkin rekisterinpitäjän käyttämät henkilötietojen käsittelijät ovat sijoittautuneet EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojen suojan tason huolehtimalla, että Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet on otettu osaksi rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta tai yhdysvaltalaisten henkilötietojen käsittelijöiden osalta varmistamalla, että kyseinen käsittelijä on sitoutunut EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tietosuojakehykseen.

7. Henkilötietojen suojaus
Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen. Pääsy henkilötietoihin on hallinnoitu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän henkilöstö käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti.

Rekisterinpitäjä ylläpitää käytettyjen järjestelmien teknistä tietoturvaa säännöllisin päivityksin.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Voit käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse (info@uniquebranding.fi).

Rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle pyyntösi nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Sinulle ilmoitetaan myös, mikäli rekisterinpitäjä ei jostain syystä tule toteuttamaan pyyntöä.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Tarvittaessa voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

8.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Voit pyytää rekisterinpitäjältä tiedon siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Voit pyytää rekisterinpitäjältä tietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä päästä käsiksi henkilötietoihisi.

8.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Voit pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään henkilötietojasi, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

8.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Voit pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietojasi esimerkiksi, mikäli henkilötiedot eivät enää ole tarpeen niihin käsittelytarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä poistopyynnön toteuttamisesta, mikäli henkilötietojen säilyttäminen on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

8.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tietosuojalainsäädännössä määritellyissä tilanteissa, kuten silloin, jos olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa sitä, että henkilötietoja voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

8.5 Vastustamisoikeus

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin rekisterinpitäjä ei enää saa käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellei rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi rekisteröitynä.

8.6 Oikeus annetun suostumuksen peruuttamiseen

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (esim. sähköinen uutiskirje), sinulla on milloin tahansa oikeus perua antamasi suostumus.

Mahdollisuuden uutiskirjeen peruuttamiseen löydät jokaisen uutiskirjeen alalaidasta. Voit myös perua uutiskirjetilauksen lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme (info@uniquebranding.fi).

8.7 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit tietyin tietosuojalainsäädännössä määritellyin edellytyksin pyytää rekisterinpitäjää toimittamaan sinulle sellaiset itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka olet rekisterinpitäjälle toimittanut, ja siirtää nämä toiselle rekisterinpitäjälle.

8.8 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Voit tehdä kantelun kansalliselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei mielestäsi käsittele henkilötietoja asianmukaisesti tai toteuta oikeuksiasi riittävällä tavalla. Ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle voi tehdä osoitteessa https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

9. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla käyttäjän laite voidaan tunnistaa. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja.

Jotkin evästeet ovat välttämättömiä sivujemme perustoiminnalla. Tämän johdosta näitä evästeitä ei voida poistaa käytöstä. Suostumuksellasi käytettävien tilastollisten sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin liittyvien evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Sivustomme analytiikassa hyödynnämme Google Analyticsia. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitu. Lisätietoja Googlen tietojenkäsittelystä löydät täältä.

Liikennettä seuraavia evästeitä käytetään seuraamaan sivuja, joilla vierailet. Tämä auttaa meitä analysoimaan eri sivujen käyttöä ja räätälöimään niitä asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopiviksi. Tätä tietoa käytetään vain tilastolliseen tarkoitukseen ja tieto poistuu järjestelmästämme.

Verkkosivusto käyttää HubSpot -markkinointiautomaatiojärjestelmää. HubSpot käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoa. Näillä evästeillä kerättyjä tietoja käytetään raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa ja markkinointimme tukena. HubSpotin tietosuojalauseke on nähtävillä tästä.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta rekisterinpitäjän suorittaman henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.

Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Rekisteröidyille ilmoitetaan merkittävistä henkilötietojen käsittelyä koskevista muutoksista sähköpostitse.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty edellisen kerran 28.8.2023.